Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Een energie- of milieubesparende oplossing aandragen als subsidiabel product?

Bij de ontwikkeling van nieuwe producten kan gebruik worden gemaakt van diverse ontwikkelsubsidies, zoals de Wet Bevordering Speur- & Ontwikkelingswerk (WBSO) en de Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Wanneer een product verkoop-klaar is, dan kunnen kopers van een energie- of milieubesparend product mogelijk aanspraak maken op (fiscale) subsidies zoals de Energie Investeringsaftrek (EIA), de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE subsidie). De verkopende partij kan dit faciliteren door een voorstel in te dienen om het product op te laten nemen op respectievelijk de Energielijst, de Milieulijst en/of de ISDE-lijst. In dit voorstel moet onder andere de energie-/milieubesparing en de terugverdientijd van het product uitgewerkt worden ten opzichte van wat gangbaar is in de markt.

Jouw product op de energielijst voor de EIA?

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en technieken. Er kan EIA worden aangevraagd op uiteenlopende investeringen in bedrijfsgebouwen, processen, transportmiddelen, duurzame energie, energiebalancering, energietransitie en advies hierover.

Hiervoor zijn uiteenlopende bedrijfsmiddelcodes opgenomen in de jaarlijks vastgestelde Energielijst, met daarin de EIA voorwaarden per bedrijfsmiddel. Als verkoper van een energiebesparend product kan je een voorstel (laten) indienen voor de Energielijst. Wij kunnen hierin adviseren of het volledige voorstel indienen.

Jouw milieubesparende product op de Milieulijst voor Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Versnelde afschrijving (Vamil)?

De Milieu Investeringsaftrek (MIA) is een fiscale regeling voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen of milieubesparende technieken. De Willekeurige afschrijving milieu investeringen (Vamil) biedt een extra fiscaal voordeel doordat een groot aantal van deze bedrijfsmiddelen en technieken willekeurig afgeschreven mogen worden. Er kan MIA en/of Vamil worden aangevraagd op uiteenlopende investeringen die leiden tot het verminderen of vervangen van grondstofverbruik, watergebruik of emissie-uitstoot in de (gebouwde) omgeving, processen of mobiliteit.

Hiervoor zijn uiteenlopende bedrijfsmiddelcodes opgenomen in de jaarlijks vastgestelde Milieulijst, met daarin de MIA Vamil voorwaarden per bedrijfsmiddel. Als verkoper van een milieubesparend product kan je een voorstel (laten) indienen voor de Milieulijst van de MIA Vamil. Wij kunnen hierin adviseren of het volledige voorstel indienen.

Jouw energiebesparende product op de ISDE-lijst voor Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE subsidie)?

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is een subsidieregeling voor ondernemers (en particulieren) die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen. Er kan door ondernemers ISDE subsidie worden aangevraagd op investeringen in warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers en kleinschalige windturbines. Voor particulieren is ISDE subsidie beschikbaar voor warmtepompen, isolatiemaatregelen, zonneboilers, aansluitingen op een warmtenet en elektrische kookvoorziening. Voor zonnepanelen en kleinschalige windturbines voor ondernemers, alsook voor aansluiting op een warmtenet en elektrische kookvoorziening voor particulieren, zijn vaste eisen gesteld waaraan ieder van deze producten moet voldoen.

Voor warmtepompen, zonneboilers, isolatiematerialen en hoogrendementsglas zijn er verschillende subsidiabele producten opgenomen in continu geactualiseerde ISDE-lijsten. Als verkoper van een energiebesparend product of materiaal, kan je doorlopend een voorstel (laten) indienen voor de betreffende lijst van de ISDE subsidie. Wij kunnen hierin adviseren of het volledige voorstel indienen.