Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Twee nieuwe Friese regelingen stimuleren scholing en stages

Home » Twee nieuwe Friese regelingen stimuleren scholing en stages

Twee nieuwe Friese regelingen stimuleren scholing en stages

De provincie Friesland heeft twee nieuwe regelingen gepubliceerd die bedrijven en andere organisaties moeten stimuleren om te investeren in hun medewerkers. Beide regelingen, de Subsidieregeling arbeidsmarktscholing COVID-19 Fryslân 2020 (AMSCOVIDFR) en de Subsidieregeling stageplaatsen Fryslân 2020 (STAGECOVIDFR), maken onderdeel uit van het zogenaamde ‘Lok op 1: no en moarn’ pakket. Beide regelingen hebben een budget van € 300.000.

Subsidieregeling arbeidsmarktscholing

De subsidieregeling arbeidsmarktscholing stimuleert bedrijven en organisaties om te investeren in scholing van werkgever en werknemers. Hiermee wil provincie de Friese arbeidsmarkt versterken en inzetten op een stijgende leercurve bij werkgever en werknemers.

De regeling kan ingezet worden voor opleidingen, trainingen, seminars of cursussen. Het subsidiepercentage is 70% van de totale kosten met een maximum subsidiebijdrage van € 4000 euro. Organisaties die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven kunnen de regeling aanvragen, dit zijn zowel mkb-ondernemingen als andere organisaties.

Subsidieregeling stageplaatsen 

Met de subsidieregeling stageplaatsen wil provincie ondernemingen en organisaties stimuleren om een veilige stageplaats aan te bieden aan studenten van het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo, hbo en wo.
 
Door de coronacrisis hebben veel studenten het afgelopen jaar moeite gehad om een stage te vinden of moesten hun stage noodgedwongen stopzetten. Potentiële stagegevers hadden door de crisis andere (financiële) prioriteiten of konden door de coronamaatregelen moeilijk of geen veilige stage aanbieden.  

Alle Friese stagegevende ondernemingen en organisaties (met uitzondering van overheden) komen in aanmerking. De stagiair hoeft niet persé een student te zijn die bij een Friese onderwijsinstelling staat ingeschreven. Voor een stage die tussen de 280 en 400 uur duurt, kan de stagegever € 1000 aanvragen. Voor een stage die meer dan 400 uur duurt is het bedrag € 1500.

Aanvragen

Aanvragen voor beide regelingen kunnen van 1 september 2020 (9.00 uur) tot en met 31 december 2020 (23.59 uur) via een web-portal worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de aanvragen.

Zie voor meer informatie: https://www.snn.nl/nieuws/stevige-impuls-voor-scholing-en-stageplaatsen-fryslan