Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Testbericht 2

Home » Testbericht 2

Op de Energielijst staan alle investeringen waar je Energie-investeringsaftrek (EIA) voor kunt aanvragen. Wij werken de Energielijst elk jaar bij. Bekijk de opvallendste wijzigingen in de Energielijst voor 2024.

De Energielijst hanteert specifieke energietarieven, die van toepassing zijn wanneer je bijvoorbeeld de terugverdientijd van jouw investering wilt inschatten. In 2023 zijn de energieprijzen gedaald, wat heeft geleid tot aanpassingen in de energieprijzen op de Energielijst 2024. Hierdoor zijn de energieprijzen nu in lijn met het Activiteitenbesluit. Een aantal opvallende wijzigingen t.o.v. 2023 waarvan de belangrijkste is dat het subsidiepercentage verlaagd is van 45,5% naar 40%.

1. Investeringen in bedrijfsgebouwen

1.1 Meer mogelijkheden voor energie-investeringsaftrek
Je krijgt in 2024 ook energie-investeringsaftrek voor jouw investeringen in deze situaties:

 • Verbetering van de energieprestatie voor gebouwen wordt nu aangepakt met het nieuwe maatwerkadvies op basis van de NTA 8800, wat resulteert in de toevoeging van een nieuwe code aan de Energielijst.
 • Daarnaast is er nu ook een nieuwe specifieke code toegevoegd voor energieprestatieverbetering tot aan de renovatiestandaard voor gebouwen.

1.2 Minder mogelijkheden voor energie-investeringsaftrek
In 2024 zijn er beperktere mogelijkheden voor het verkrijgen van energie-investeringsaftrek. De volgende investeringen komen alleen nog in aanmerking voor aftrek in specifieke situaties:

 • Warmtepompen: Enkel voor bestaande gebouwen. Lucht-lucht warmtepompen (≤ 12 kW) zijn niet langer opgenomen in de Energielijst en komen niet meer in aanmerking voor energie-investeringsaftrek.
 • Energiesystemen voor het verwarmen en koelen van gebouwen: Alleen voor bestaande gebouwen.
 • Energiezuinige ventilatoren: Enkel bij gebruik voor mechanische ventilatie of luchtcirculatiesystemen in bewaarloodsen. Voor andere toepassingen wordt een hogere efficiëntiegraad vereist vanwege de reeds korte terugverdientijd.
 • Luchtbehandelingskasten: De eisen zijn aangepast om alleen de top van de markt te stimuleren, met een nieuwe code voor nieuwbouw op de Energielijst.
 • Isolatie en glas: De eisen zijn aangepast om overlap met de Erkende Maatregelenlijst te voorkomen. De laagdebiet afzuigkap staat niet langer op de Energielijst en komt niet meer in aanmerking voor energie-investeringsaftrek. Er is tevens een nieuwe code voor het isoleren van zwembadglijbanen toegevoegd.

1.3 Makkelijker zoeken in de Energielijst
Om het zoeken in de Energielijst te vergemakkelijken en de meldingsprocedure te vereenvoudigen, is de code voor warmtenetten zo omschreven dat alle warmtenetten onder code 270202 gemeld kunnen worden, zonder gebruik te maken van andere codes.

1.4 Geen energie-aftrek meer
In 2024 komt geen energie-investeringsaftrek meer in aanmerking voor de volgende investeringen:

 • HR-luchtverwarmer: Er zijn nu betere alternatieven beschikbaar.
 • Luchtdicht verdeelsysteem: Dit systeem is inmiddels de standaard.
 • Adiabatische koeling en warmteterugwinningssystemen (≤ 1000 m3 per uur): De terugverdientijd is nu korter dan 5 jaar.
 • HR-motoren en warmteterugwinning voor grootkeukens: Voor deze investeringen zijn te weinig meldingen ontvangen.
 • Luchtgordijnen: Deze sluiten niet meer aan bij de huidige inzichten

 

2. Investeringen in processen

2.1 Meer mogelijkheden voor energie-investeringsaftrek
Je krijgt in 2024 ook energie-investeringsaftrek voor jouw investeringen in deze situaties:

 • Apparatuur in horeca en grootkeukens: De Energielijst bevat nu een nieuwe beschrijving voor de aankoop van deze apparatuur. Hierdoor kun je in 2024 meerdere onderdelen melden voor energie-investeringsaftrek onder één techniekcode, waardoor je sneller het minimum meldingsbedrag van € 2.500 bereikt.
 • Snijkop van een fiber-lasersnijmachine: Komt in aanmerking voor aftrek bij vervanging van een CO2-lasersnijmachine.
 • Vacuüm koeler: Voor bakkerijen.
 • Beregenen van gewassen op landbouwgrond: Nu ook een watertoevoersysteem met een elektrisch aangedreven pomp op de Energielijst. Dit systeem bespaart energie in vergelijking met systemen met een door fossiele energie aangedreven pomp en draagt bij aan de energietransitie.
 • Bemesten van gewassen in de glastuinbouw met CO2: Nu ook een systeem dat CO2 uit de buitenlucht haalt, waardoor het verbranden van fossiele brandstoffen om CO2 te produceren niet meer nodig is.

2.2 Minder mogelijkheden voor energie-investeringsaftrek

 • Energiezuinige subkritische koel- en/of vriesinstallatie met een koelvermogen ≥ 100 kW: Eisen zijn veranderd om het energieverbruik verder te verlagen. Het maximum investeringsbedrag is verhoogd en sluit beter aan bij de benodigde investering.
 • Energiezuinige transkritische CO2-koelvriesinstallatie: Niet langer ondersteund vanwege gangbaarheid in supermarkten.
 • Decentraal koelsysteem (hydroloop): Maximum investeringsbedrag verlaagd naar € 3.000/kW koelvermogen.
 • HR-elektromotor (2-, 4- of 6-polig): Minimum vermogen verhoogd naar 200 kW.
 • Warmtepompen: Alleen op basis van een halogeenvrij koudemiddel komen nog in aanmerking.
 • Vacuümpomp voor melkwinningsinstallaties: Niet meer ondersteund bij automatische melksystemen.
 • Energieschermen in tuinbouwkassen: Alleen investering in een derde scherm komt nog in aanmerking.
 • Belichtingssysteem voor tuinbouwgewassen: Alleen investering in armaturen voor vervanging van bestaande armaturen wordt nog ondersteund.
 • Elektrisch frituurtoestel: Alleen bij vervanging van een gasgestookt frituurtoestel en nu onder het hoofdstuk Energietransitie.

2.3 Geen energie-investeringsaftrek meer in 2024 voor:

 • UV-A LED-drooginstallatie.
 • Systeem voor benutting van afvalwarmte.
 • Appendages in persluchtluchtinstallaties.
 • Warmtekrachtinstallatie.

 

3. Investeringen in transportmiddelen

3.1 Meer mogelijkheden voor energie-investeringsaftrek
Je krijgt in 2024 ook energie-investeringsaftrek voor jouw investeringen in deze situatie:

 • Meesturende en intrekbare achteras: nu ook voor vrachtwagen-bakwagens.

3.2 Minder mogelijkheden voor energie-investeringsaftrek
In 2024 komt energie-investeringsaftrek niet meer in aanmerking voor:

 • Hybride ‘power take off’ (PTO) aandrijving bij koel-/vriesinstallaties.

3.3 Geen energie-investeringsaftrek meer
In 2024 krijg je geen energie-investeringsaftrek meer voor deze investeringen:

 • Lichtgewicht laadbak voor bedrijfswagens: De terugverdientijd is korter dan 5 jaar.
 • Luchtgordijn voor geconditioneerd transport: De terugverdientijd is korter dan 5 jaar.
 • HR-elektromotor: Er zijn te weinig meldingen ontvangen voor deze investering, en de terugverdientijd wordt als onvoldoende beschouwd.
 • Warmteterugwinning op een bestaand vaartuig: Er zijn bijna geen meldingen ontvangen voor deze investering.
 • Cryogene transportkoeling: Er zijn ook bijna geen meldingen ontvangen voor deze investering.

 

4. Investeringen in duurzame energie, energiebalancering en energietransitie

4.1 Meer mogelijkheden voor energie-investeringsaftrek
Je krijgt in 2024 ook energie-investeringsaftrek voor jouw investeringen in deze situaties:

 • Mobiele elektriciteitsvoorziening: accu’s die geen lood bevatten. Op de Energielijst 2023 stond alleen lithiumaccu’s.
 • Mobiel elektrisch werktuig zonder vaste bestuurdersplaats: mag nu ook voor vervanging van een fossiel aangedreven werktuig met een bestuurdersplaats.

4.2 Minder mogelijkheden voor energie-investeringsaftrek
Je krijgt in 2024 minder energie-investeringsaftrek voor jouw investeringen in deze situaties:

 • Dit jaar komt een accu voor de opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit alleen in aanmerking voor energie-investeringsaftrek wanneer deze direct gekoppeld is aan een eigen duurzame energie-opwekinstallatie.
 • Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking komen alleen in aanmerking voor energie-investeringsaftrek bij een vermogen tot 55 kW. De omschrijving met betrekking tot het samenstel van de voorziening is aangepast voor zonnepanelen die niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet.

4.3 Geen energie-investeringsaftrek meer
Je krijgt in 2024 geen energie-investeringsaftrek voor jouw investeringen in deze situaties:

 • De swillvergister: de terugverdientijd is korter dan 5 jaar.

 

Waar vind ik de EIA 2024 Energielijst?

Meer weten over de volledige lijst? Bekijk hier de EIA energielijst van 2024.

EIA aanvragen onder de voorwaarden van 2023?

Wist je dat je in 2024 een EIA aanvraag kan indienen onder de voorwaarden van 2023? Hierbij is het van belang dat de offerte eind 2023 is getekend en de indientermijn (binnen 3maanden nadat de offerte is getekend) niet is verstreken!