Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Medio augustus nieuwe regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

Home » Medio augustus nieuwe regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

Medio augustus nieuwe regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) meldt dat in de tweede helft van augustus de nieuwe regeling Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 zal worden gepubliceerd. Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties aan amateursportorganisaties, die de huursom tussen 1 maart en 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de kwijtgescholden huursom. Voor de regeling is in totaal € 89,5 miljoen beschikbaar. Bij overschrijding van het beschikbare bedrag wordt er naar rato verstrekt.

Verhuurt u een sportaccommodatie aan een amateursportorganisatie? En heeft u deze organisatie kwijtschelding verleend voor de huursom in de periode van 1 maart tot en met 1 juni 2020, als gevolg van de bestrijding van het coronavirus? Dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Aanvragen kunnen naar verwachting tussen 15 september en 15 oktober 2020 worden ingediend.
Zie voor meer informatie: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19