Zoeken
Sluit dit zoekvak.

SDE+ nog extra keer open, maar zo’n €1,5 miljard blijft onbenut

Home » SDE+ nog extra keer open, maar zo’n €1,5 miljard blijft onbenut

SDE+ nog extra keer open, maar zo’n €1,5 miljard blijft onbenut

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) gaat op 17 maart nog een extra keer open voor het aanvragen van subsidie. Deze extra openstellingsronde – die loopt tot en met 2 april 2020 – is qua opzet, techniek en categorieën identiek aan de SDE+-najaarsronde 2019. Er kan dan ook subsidie worden aangevraagd voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen als geothermie, water, wind en zon.

Overgebleven budget eerdere SDE+ openstellingen

In totaal is voor deze extra én laatste SDE+-aanvraagronde een budget van € 2 miljard beschikbaar, afkomstig uit het niet-benutte budget van eerdere SDE+-openstellingsronden. De extra openstellingsronde gaat daarmee dus niet ten koste van het budget van de verbrede opvolger van de SDE+ – de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) – die in het najaar van 2020 voor het eerst zal worden opengesteld voor het indienen van aanvragen. Het niet-benutte budget uit de eerdere SDE+-rondes bedraagt op dit moment overigens zo’n € 3,5 miljard. Vooral de zogeheten voorjaarsrondes zorgden de afgelopen jaren (2017 tot en met 2019) voor dit overschot, zo blijkt uit het door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gepubliceerde verplichtingenbudget per SDE+-ronde. Zo is van de voorjaarsronde 2017 nog zo’n € 200 miljoen over, van de voorjaarsronde 2018 zo’n € 2,2 miljard en van de voorjaarsronde 2019 zo’n € 1,1 miljard.

Reden resterend budget: knelpunten elektriciteitsnet

Dat er zoveel budget overblijft, is onder meer het gevolg van knelpunten op het elektriciteitsnet. Door deze knelpunten is er in sommige gebieden onvoldoende ruimte op het elektriciteitsnet, waardoor behoorlijk wat positief beschikte SDE+-projecten niet zijn gerealiseerd. Vanaf de SDE+-najaarsronde 2019 is een transportindicatie daarom een verplichte bijlage bij een SDE+-aanvraag. Uit deze indicatie moet blijken dat er transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Met behulp van de transportindicaties wordt voorkomen dat er nog langer SDE+-beschikkingen worden afgegeven aan projecten op locaties waarvan op voorhand duidelijk is dat ze door gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnetwerk niet op tijd gerealiseerd kunnen worden. Net als in de najaarsronde 2019 zal in de extra openstellingsronde in het voorjaar van 2020 eveneens een positieve transportindicatie nodig zijn voor een succesvolle SDE+-aanvraag.

Stap in de goede richting

Al met al is de extra SDE+-openstelling volgens Job Heitkamp, consultant en teamleider bij Ignite Group ,,een stap in de goede richting’’. Al is er onder de streep nog steeds fors meer budget over (circa € 3,5 miljard) dan er nu gebruikt gaat worden voor de laatste SDE+-ronde (€ 2 miljard).

Heitkamp: ,,Wellicht kan dit ‘overgebleven’ budget van ongeveer € 1,5 miljard daarom worden gebruikt om het flink overvraagde budget voor de SDE+-najaarsronde van 2019 te verhogen. Op dit moment lopen namelijk zo’n 6000 subsidieaanvragers uit deze ronde de kans afgewezen te worden. Het gaat hierbij voor het merendeel om panklare initiatieven voor zon op dak die wel in het elektriciteitsnet passen.’’

,,Met de afwijzing van deze projecten zou een flinke milieuwinst worden misgelopen. Het zou voor 2020 neerkomen op een halve megaton CO2-reductie en 1,5 terawattuur aan duurzaam opgewekte energie’’, stelt Heitkamp.

Als de ongeveer 6000 projecten wel gehonoreerd zouden worden, zouden bovendien de Nederlandse duurzame energie- en CO2-emissiereductiedoelen voor 2020 (14% hernieuwbare energie en 25% CO2-emissiereductie) alsnog binnen bereik komen. Daarmee zou Nederland ook boetes vanuit Brussel voorkomen.

Jürgen Floor, Senior Researcher Vindsubsidies.

Meer informatie
Meer weten over de aankomende SDE+- en SDE++-openstellingen en hoe je daar optimaal gebruik van kunt maken? Neem dan vrijblijvend contact op met onze consultants.