Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe Utrechtse regeling om cultuur- en erfgoedsector overeind te houden

Home » Nieuwe Utrechtse regeling om cultuur- en erfgoedsector overeind te houden

Nieuwe Utrechtse regeling om cultuur- en erfgoedsector overeind te houden

De provincie Utrecht heeft de Uitvoeringsverordening cofinanciering steunpakket cultuur en erfgoed in het kader van de Coronacrisis provincie Utrecht (CECU) gepubliceerd.
Het doel van deze nieuwe regeling is cultuur- of erfgoedinstellingen tegemoet te komen in de schade die zij als rechtstreeks gevolg van de landelijke voorschriften in het kader van de Coronacrisis hebben geleden in de vorm van inkomstenderving.Subsidie kan worden verstrekt aan instellingen uit de provincie Utrecht waaraan een rijksbijdrage is verstrekt vanuit de Compensatieregeling Musea, de Matchingsbijdrage Filmtheaters of de Regeling Fonds Podiumkunsten.Subsidie wordt uitsluitend verstrekt in de vorm van cofinanciering ter aanvulling van een rijksbijdrage op grond van de Compensatieregeling Musea, de Matchingbijdrage Filmtheaters of de Regeling Fonds Podiumkunsten.De hoogte van de subsidie is maximaal 25% van de schade, waarbij de totale bijdrage van de provincie en gemeente samen niet meer dan 50% van de schade mag bedragen.Aanvragen kunnen tot en met 14 oktober 2020 worden ingediend bij de provincie Utrecht. In totaal is een budget van € 1,5 miljoen te verdelen.