Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Meer tijd voor indienen definitief voorstel Innovatiebudget NL DIGIbeter

Home » Meer tijd voor indienen definitief voorstel Innovatiebudget NL DIGIbeter

Meer tijd voor indienen definitief voorstel Innovatiebudget NL DIGIbeter

De deadline voor het indienen van een definitief voorstel voor het Innovatiebudget NL DIGIbeter (INLD) is verschoven van 31 maart 2020 naar 26 april 2020. Reden voor dit uitstel is het coronavirus, waardoor een aantal teams meer tijd nodig heeft om het voorstel af te ronden.
Ook de rest van het (selectie)proces schuift daardoor circa 26 dagen op. Mogelijk betekent dit dat bepaalde onderdelen zoals presentaties en jurybijeenkomsten digitaal plaatsvinden.

Bijna 200 vooraanmeldingen ontvangen

De aanmeldingen lopen in ieder geval goed, vertelt projectleider Sebastiaan van Lunteren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in een toelichting. “Er zijn 193 vooraanmeldingen binnen. De verwachting is dat de meeste daarvan ook een definitieve aanvraag indienen. Daarnaast verwachten we nog een aantal aanmeldingen.”

Vier extra weken om projecten digitaal af te stemmen

Het verzoek om meer tijd kwam van de teams die al bezig zijn aan een voorstel, meldt hij. “Mensen werken nu vanuit huis. En het was de bedoeling om in de maand maart consortia – samenwerkingen – te vormen. Dat kost nu meer tijd, omdat mensen niet fysiek kunnen samenkomen. Met deze extra vier weken hebben organisaties alsnog voldoende tijd om hun project digitaal goed af te stemmen.”
​Er wordt hard aan gewerkt om het toekennen van het Innovatiebudget nog voor de zomervakantie af te ronden, benadrukt Van Lunteren. Belangrijke reden is het risico dat er in 2020 anders mogelijk minder budget beschikbaar is. “Het is nu nog niet duidelijk of een deel van het budget naar 2021 verschoven kan worden. Dat risico nemen we liever niet. Zeker niet omdat we al zoveel mooie aanmeldingen hebben.”Zie ook: https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/innovatiebudget/dossier-berichten/meer-tijd-voor-indienen-definitief-voorstel-innovatiebudget/

Over het Innovatiebudget

Het doel van het Innovatiebudget NL DIGIbeter is het stimuleren van innovaties om de digitale overheidsdienstverlening aan burgers en ondernemers te verbeteren. Het budget – dat naar aanleiding van de ‘Agenda Digitale Overheid: NL DIGIbeter’ beschikbaar is gesteld door BZK – is bestemd voor de gehele Nederlandse overheid: provincies, gemeenten, waterschappen, uitvoeringsorganisaties en agentschappen.