Zoeken
Sluit dit zoekvak.

In september nieuwe Demonstratieregeling klimaat technologieën en innovaties in transport

Home » In september nieuwe Demonstratieregeling klimaat technologieën en innovaties in transport

In september nieuwe Demonstratieregeling klimaat technologieën en innovaties in transport

NIEUWS – RVO meldt dat op 1 september de nieuwe Demonstratieregeling klimaat technologieën en innovaties in transport (DKTI-Transport) zal worden gepubliceerd. Doel van de regeling is de CO2 uitstoot van de transportsector te verminderen door ondernemingen en kennisinstellingen samen innovatieve technieken en oplossingen te laten bedenken, ontwikkelen en demonstreren in een praktijksituatie.

De regeling heeft een looptijd van 2017 tot en met 2021. Voor 2017 is naar verwachting een budget van ongeveer € 17 miljoen beschikbaar.

Concreet financiert DKTI-Transport demonstratieprojecten (haalbaarheidsstudies, living labs, of specifieke experimenten) op het gebied van duurzaam vervoer. De innovatie mag nog niet op de markt zijn, er moet sprake zijn van een sterke business case en het project is levensvatbaar. De regeling richt zich op transportoplossingen met lage of geen CO2 uitstoot. Dit sluit aan op de Duurzame Brandstofvisie, met thema’s zoals:

  • elektrisch rijden;
  • efficiënt wegverkeer;
  • efficiënte schepen;
  • rijden op waterstof;
  • biobrandstoffen in luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer.

Projecten moeten bijdragen aan:

  • de overgang naar lage tot 0 CO2 uitstoot van transport op de middellange termijn;
  • het verdienvermogen van het Nederlandse bedrijfsleven;
  • overige aspecten zoals: uitstoot van overige emissies en geluid.

Binnen de regeling zal verder worden gewerkt met technologie- en innovatieopgaven die jaarlijks worden vastgesteld. Voor 2017 gaat het om ‘Goederenvervoer over de weg’: onder andere elektrisch/hybride, biobrandstoffen, waterstof/brandstofcel en de versnelling van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve en hernieuwbare brandstoffen.

De eerste aanvraagperiode zal (onder voorbehoud) na de zomer worden gepubliceerd.