Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Julia is een leergierige consultant en werkzaam binnen Team Publieke Sector voor verschillende typen overheidsorganisaties zoals gemeenten en provincies. Ze heeft Internationale Betrekkingen gestudeerd aan de Universiteit in Leiden (BSc in 2018) en daarnaast de studie politicologie specialisatie: Conflict Power & Politics aan de Radboud Universiteit (MSc. In 2021) afgerond.

Met haar politicologie studieachtergrond heeft zij ruim inzicht in de complexe politieke vraagstukken op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Daarnaast heeft zij een helder beeld van de sociale context waarin publieke organisaties opereren en de uiteenlopende vraagstukken en uitdagingen die hierbij kunnen komen kijken. Als consultant combineert Julia haar politicologische kennis met een grote maatschappelijke betrokkenheid en levert zij een betekenisvolle bijdrage aan publieke organisaties bij de ontwikkeling van projecten en beleid.