Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aniëlla heeft ervaring bij de overheid en kennis van maatschappelijke en ruimtelijke thema’s. Ze is werkzaam op het gebied van Europese subsidies. Zo is ze programmasecretaris POP3+ en het nieuwe NSP-programma. Het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 2014-2022 (POP3) en vanaf 2023 Nationaal Strategisch Plan (NSP) verwoordt de ambitie van Nederland voor de ontwikkeling van het platteland. Het programma stimuleert de ontwikkeling van productiewijzen in de landbouw die milieuvriendelijker zijn, maar waarbij de landbouw wel concurrerend blijft. Daarnaast draagt het bij aan internationale doelen op het gebied van natuur, milieu en water.

Ook werkt zij mee aan het schrijven van diverse subsidieaanvragen gericht op de thema’s gebouwde omgeving, energie, circulariteit en mobiliteit. Een van die aanvragen is de Interreg VI- Deutschland-Nederland aanvraag.

Aniëlla heeft Culturele Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en in 2015 haar Master behaald.

Aniëlla van den Heuvel