Search
Close this search box.

Subsidiecongres 2024

 Een dag met boeiende sprekers, interessante discussies en praktische voorbeelden uit de praktijk. Ontdek hoe je de subsidiecoördinatie in jouw gemeente kunt verbeteren.

Op 3 oktober 2024 organiseert Ignite Group het Nationaal Subsidiecongres 2024 voor overheden! Het congres richt zich op zowel inkomende als uitgaande subsidies. Je krijgt de kans om te leren over de nieuwste trends, ontwikkelingen en best practices op het gebied van subsidies. Onze experts zullen diepgaande sessies leiden die je inzicht geven in het maximaliseren van subsidiepotentieel en het effectief beheren van subsidietrajecten.

Wat kun je verwachten?

  • Inhoudelijke break-out sessies: Deze sessies gaan specifiek in op de verschillende aspecten van inkomende en uitgaande subsidies. Leer van ervaringsdeskundigen en ontdek hoe je subsidies optimaal kunt benutten. Hieronder vind je meer informatie over de inhoud van de break-out sessies.
  • Netwerkmogelijkheden: Tijdens de pauzes, inclusief een heerlijke lunch, en de afsluitende netwerkborrel heb je volop gelegenheid om met collega’s van gedachten te wisselen en nieuwe contacten te leggen.
  • Inspirerende sprekers: We hebben een line-up van toonaangevende sprekers die hun kennis en ervaring met je zullen delen. Voor meer informatie over de sprekers, bekijk de details hieronder.

Breakout sessies uitgelicht

Kickstart Europa
De break-outsessie ‘Kickstart Europa’ biedt een korte introductie in de subsidiewereld van Europa. Door inzicht te krijgen in de beschikbare Europese fondsen en vaardigheden te ontwikkelen om deze fondsen effectief te benutten, zetten deelnemers een eerste stap om het Europese bewustzijn naar een hoger niveau te tillen.

Serious Game
Tijdens deze break-out sessie krijgen deelnemers een inkijkje in de ontwikkelde Serious Game van Ignite-Group. Deze game biedt spelers inzicht in het subsidieproces: de initiatie-, aanvraag- en verantwoordingsfase. Spelers leren over de verschillende rollen en taken binnen dit proces en ervaren het belang van effectieve communicatie tussen diverse afdelingen. Door middel van deze game ontwikkelen deelnemers de vaardigheden om georganiseerd te werken en succesvol subsidietrajecten te doorlopen, wat bijdraagt aan het realiseren van gemeentelijke ambities

Subsidieverwerving bij kleine gemeenten
Tijdens deze sessie nemen we je mee door de verschillende fases van de subsidieverwervingscyclus en bespreken we de randvoorwaarden voor succesvol subsidiebeheer binnen jouw organisatie. Deze sessie is vooral bedoeld voor gemeenten met weinig tot geen ervaring in het verwerven van subsidies en biedt waardevolle inzichten om het subsidieproces effectief vorm te geven. Ontdek hoe je jouw organisatie kunt laten groeien van een ad-hoc benadering naar een expert niveau in subsidiebeheer.

Verdiepende sessie samenwerken
Arend Lunenborg, die ook de key-note verzorgd, gaat in deze break-out dieper in op het thema samenwerken en groepsdynamiek. In een groep gebeurt te veel om te observeren, non-verbaal en verbaal is het een wervelstorm en als onderdeel van de groep moet je een soort duizendpoot zijn met actieve voelsprieten. Hij helpt jou jouw rugzak te vullen met kennis en kunde om dit met vertrouwen tegemoet te treden en om een plan van aanpak beschikbaar te hebben.

Terugblik 2023

Ik werk nu ongeveer 4 jaar bij de gemeente Twenterand, en het subsidiecongres in 2023 was voor mij de eerste bijeenkomst met subsidiecollega's van andere gemeenten. Ik heb de contacten met collega's van andere gemeenten en overheidsinstellingen als zeer waardevol ervaren. Daarom ben ik dit jaar dan ook zeker weer van de partij!
Jannet Timmerman
Gemeente Twenterand

Tijdens het vorige Nationaal Subsidiecongres in 2023 kwamen meer dan 90 deelnemers van 60 verschillende publieke organisaties samen om hun subsidiekennis en -strategieën te verbeteren. Het was een dynamische dag vol inspirerende sprekers, onder leiding van de energieke dagvoorzitter Joop Wolters. Maurice Beijk, Jacques de Win, Susanna Kimah, Jolanda Hohensteijn, Adriaan Hellemans, Dirk-Jan de Bruijn en Jelle Pieters deelden waardevolle inzichten en ervaringen. Hun bijdragen maakten het evenement onvergetelijk en legden de basis voor een succesvol vervolg dit jaar.

Ontmoet enkele sprekers

Arend Lunenborg

De keynote wordt verzorgd door Arend Lunenborg. Hij zal je op een interactieve en ervaringsgerichte wijze prikkelen en informeren over samenwerking, groepsdynamica en netwerken.

Arend neemt je mee op reis voor een reflectie op je eigen gedrag in een groep, hoe je in een groep kunt beïnvloeden en wat het mogelijk risico is van aannames. En pas op: Er zal mogelijk gelachen worden.

Lisanne Hogema

Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen. Daar staat ZonMw voor.

ZonMw programmeert en financiert onderzoek en vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn, stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleert waar kennis nodig is.

ZonMw verstrekt subsidies om kennis te ontwikkelen en/of om ervoor te zorgen dat bestaande kennis wordt benut en om te komen tot betere integrale samenwerking en een sterkere kennisinfrastructuur. Ook in het sociaal domein.

Lisanne, Senior programmamanager Actieprogramma Grip op Onbegrip bij ZonMw vertelt over subsidiemogelijkheden die er zijn en komen voor gemeenten.

Een getuigen-deskundige subsidieaanvrager van een gemeente sluit aan om ervaringen te delen met de zaal.

Bram Scheffer

Bram Scheffer, Projectmanager bij Ivar’s Management & Consulting, op projectbasis werkzaam voor de Gemeente Leeuwarden.

Bram is een expert in het succesvol implementeren van IT-software bij onder andere publieke organisaties. Met jarenlange ervaring helpt hij bij het navigeren door complexe technologische veranderingen. Zijn diepgaande inzichten in de uitdagingen en best practices van software-implementatie richten zich op efficiënte en effectieve oplossingen.

Met aandacht voor de collega’s binnen het projectteam en focus op de verandering voor de organisatie en haar gebruikers, zorgt Bram’s praktijkgerichte aanpak ervoor dat organisaties soepel kunnen overgaan naar nieuwe IT-systemen. Hij heeft steeds oog voor zowel de technische als de menselijke aspecten van de transitie, wat resulteert in succesvolle en duurzame implementaties binnen budget en planning

Gilbert de Boeck

Een jurist met een passie voor subsidiebeleid. Met ervaring bij Eiffel, BMC, en de lokale overheid, combineert Gilbert juridische expertise met praktische inzichten.

Sinds 2001 zelfstandig ondernemer in advies en detachering voor gemeenten. In zijn presentatie deelt hij kennis over het optimaliseren van subsidiebeleid, met focus op tastbare resultaten en maatschappelijke betrokkenheid.

Zijn mix van ondernemerschap en vakinhoudelijke diepgang maakt zijn sessie inspirerend en nuttig voor publieke organisaties.

Julia Rombouts

Met haar politicologie studieachtergrond heeft zij ruim inzicht in de complexe politieke vraagstukken op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Daarnaast heeft zij een helder beeld van de sociale context waarin publieke organisaties opereren en de uiteenlopende vraagstukken en uitdagingen die hierbij kunnen komen kijken.

Als consultant combineert Julia haar politicologische kennis met een grote maatschappelijke betrokkenheid en levert zij een betekenisvolle bijdrage aan publieke organisaties bij de ontwikkeling van projecten en beleid.

Udo van Unen

Udo is als consultant zeer ervaren met Europese subsidietrajecten binnen zowel het bedrijfsleven als bij de overheid. 

Hij heeft specifieke expertise opgebouwd op het gebied van projectontwikkeling en projectmanagement van gesubsidieerde Europese projecten (EFRO, INTERREG, UIA en POP). 

Op een breed terrein werkt Udo met subsidies op onder meer de volgende gebieden: circulaire economie, energietransitie, arbeidsmarkt, technologie en onderwijs.

Schrijf je in voor het subsidiecongres

3 oktober 2024, Ede