Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Vanaf maart nieuwe subsidie SLIM voor leren en ontwikkelen in het mkb

Home » Vanaf maart nieuwe subsidie SLIM voor leren en ontwikkelen in het mkb

Vanaf maart nieuwe subsidie SLIM voor leren en ontwikkelen in het mkb

Mkb-bedrijven kunnen vanaf maart 2020 subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden.

SLIM regeling voor mkb en grotere horeca- en landbouwbedrijven

Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op de op Prinsjesdag al aangekondigde nieuwe subsidieregeling. Het kabinet trekt daar structureel € 48 miljoen per jaar voor uit, zo schrijven ministers Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer.
In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkend leven. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd, geld of kennis voor dan in grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. Met de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken.

Maximaal € 500.000 subsidie via SLIM regeling

Elke mkb-ondernemer kan straks een subsidieaanvraag indienen. In de landbouw, horeca en recreatiesector mogen ook grotere bedrijven meedoen. Zij kunnen maximaal € 24.999 krijgen. Ook samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties kunnen een aanvraag indienen om tot maximaal € 500.000 te krijgen.
Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te laten doen. Ook kunnen ondernemers subsidie krijgen voor medewerkers die tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding willen volgen. De SLIM-regeling vergoedt namelijk een deel van de kosten van een derde leerwegtraject. Meer informatie over het aanvraagproces van de SLIM-regeling volgt begin 2020. De regeling is inmiddels gepubliceerd voor internetconsultatie.

Persoonlijk ontwikkelbudget

Naast de SLIM-regeling voor ondernemers is het kabinet ook bezig met een persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen. Koolmees en Van Engelshoven hebben inmiddels ook de conceptregeling voor dit STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar staat in dat zowel werkenden als niet-werkenden vanaf 1 januari 2022 zo’n STAP-budget ter waarde van maximaal € 1.000,- per persoon kunnen aanvragen.
Dit budget kan bijvoorbeeld worden ingezet om een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Er kunnen waarschijnlijk zo’n 200.000 mensen per jaar gebruikmaken van het budget. Tot 1 januari 2022 kunnen mensen hun scholingskosten fiscaal blijven aftrekken van hun inkomen.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer weten over de mogelijkheden?? Onze MKB-consultants helpen je graag verder.