Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Topsector energieprojecten: nog € 28 miljoen in kas voor hernieuwbare energie

Home » Topsector energieprojecten: nog € 28 miljoen in kas voor hernieuwbare energie

Topsector energieprojecten: nog € 28 miljoen in kas voor hernieuwbare energie

BLOG – Ondernemers met plannen voor projecten op het gebied van duurzame energieproductie kunnen de komende maanden nog subsidie aanvragen vanuit de regeling Hernieuwbare Energie. Deze subsidie, onderdeel van de Topsector Energieprojecten, heeft tot eind maart 2017 nog ruim € 28 miljoen te verdelen. U kunt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten van uw project vergoed krijgen tot een maximum van € 6 miljoen per project.

Om kans te maken op subsidie moeten projecten zich richten op zonne-energie, vergisting, geothermie, waterkracht, wind op zee of wind op land. Een geschikt project heeft betrekking op industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of demonstratie. Een combinatie van deze vormen is ook mogelijk.

Type projecten die kans maken op subsidie
Er moet sprake zijn van innovatieve technologie waarmee energie wordt geproduceerd of opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Het project moet daarbij leiden tot een additionele duurzame energieproductie in 2023 en tot een besparing op de uitgaven aan toekomstige subsidies (SDE+). Deze twee voorwaarden moeten worden aangetoond aan de hand van een rekenmodel. Dit is lastig en wellicht ook een reden waarom er nog een ruime hoeveelheid budget over is, terwijl het budget wordt verdeeld op basis van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Waarop beoordeelt RVO uw project?
Subsidieverstrekker de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beoordeelt uw aanvraag voor Hernieuwbare Energie op de volgende punten:

  • Bijdrage aan de verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding en de doelstellingen van de Topsector Energieprojecten
  • De maatschappelijke relevantie
  • De mogelijke bijdrage van het project aan de Nederlandse economie
  • Mate van vernieuwing
  • De kwaliteit van het project

Openstellingen 2017?
Andere bekende subsidieprogramma’s die dit jaar vanuit de Topsector Energieprojecten werden opengesteld zijn de DEI (Demonstratie Energie-Innovatie) voor de industrie en Urban Energy voor innovatieve projecten in de gebouwde omgeving. Het is op dit moment nog niet officieel bekend welke openstellingen er zullen komen of dat er onderdelen worden gewijzigd, maar de verwachting is dat er in februari weer kan worden aangevraagd voor meerdere regelingen.

Uiteraard volgt Ignite Group al het nieuws rond de Topsector Energieprojecten. Houd deze site en onze website in de gaten.

Ignite Group consultant Bart Leussink en
Ignite Group researcher Danaë de Jong.