Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Subsidie voor betere communicatie tussen bedrijfsleven en overheid… en vice versa!

Home » Subsidie voor betere communicatie tussen bedrijfsleven en overheid… en vice versa!

Subsidie voor betere communicatie tussen bedrijfsleven en overheid… en vice versa!

NIEUWS – Binnen het Small Business Innovation Research Programma (SBIR) zijn twee nieuwe oproepen geopend.

SBIR gebruikt de creativiteit van ondernemers om maatschappelijke problemen op te lossen. Het programma daagt ondernemers uit om nieuwe producten te ontwikkelen en op de markt te brengen.

SBIR is een competitie, waarbij de ondernemingen met de beste offertes een opdracht krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek. De ondernemingen met de meest kansrijke haalbaarheidsonderzoeken krijgen opdracht hun product verder te ontwikkelen.

De SBIR-oproepen zijn toegankelijk voor alle bedrijven, klein of groot, zolang zij afkomstig zijn uit de EU. De nu geopende oproepen hebben betrekking op Gegevenslandschap en Blockchain Energie Rotterdam.
Oproep Gegevenslandschap
Het doel van deze oproep is het vinden van oplossingen voor een degelijke digitale dienstverlening vanuit de overheid aan ondernemers enerzijds, en het makkelijker maken voor ondernemers om zaken te doen met de overheid anderzijds. Het gaat hierbij concreet om de volgende vier thema’s:

  • Data virtualisatie;
  • Persoonlijk Data Management (eventueel met blockchain);
  • Technisch zichtbaar maken van registraties;
  • Logging en monitoring van gegevensgebruik.

De oproep betreft SBIR-fase 1 (haalbaarheid).

Voorstellen kunnen worden ingediend door ondernemers die bezig zijn met de ontwikkeling van oplossingen voor goede en veilige digitale dienstverlening vanuit de overheid aan burgers en organisaties, waarbij de focus ligt op gegevensgebruik. De beste ideeën krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek.

In totaal is er een bedrag van € 250.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximumbedrag voor een haalbaarheidsstudie is € 15.000 (inclusief btw).

Geïnteresseerde ondernemers kunnen tot en met 31 augustus 2017, 17.00 uur, offertes indienen. Nieuw aan deze oproep is dat een video-pitch (vlog) van maximaal drie minuten deel moet uitmaken van de offerte.

Oproep Blockchain Energie Rotterdam
Het doel van deze oproep is het vinden van innovaties die gebruik maken van blockchaintoepassingen die een decentraal energienetwerk dichterbij brengen. Belangrijk is dat de innovaties in de praktijk toepasbaar zijn. De scope van deze oproep is breed: warmte, elektriciteit, waterstof of combinaties hiervan, voor of tussen industrie, bedrijven, huishoudens en elektrische voertuigen.

De oproep betreft SBIR-fase 2 (onderzoek en ontwikkeling).

Ondernemers die bezig zijn met innovaties die gebruik maken van blockchaintoepassingen die een decentraal energienetwerk dichterbij brengen, kunnen een voorstel indienen.

In totaal is er een budget van maximaal € 400.000 (inclusief btw) beschikbaar. Hiervan is maximaal € 200.000 (inclusief btw) beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling. Het streven is dit over vier voorstellen te verdelen. Het maximumbedrag per projectvoorstel is € 50.000 (inclusief btw). Voor aansluitende praktijkproeven is maximaal € 200.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het streven is dit over twee voorstellen te verdelen. Het maximumbedrag per projectvoorstel is € 100.000 (inclusief btw).

Geïnteresseerde ondernemers kunnen tot en met 28 augustus 2017, 17.00 uur, offertes indienen. Ook bij deze oproep moet een video-pitch (vlog) van maximaal drie minuten deel uitmaken van de offerte.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de oproepen of SBIR in het algemeen? Neem vijblijvend contact met ons op!