Zoeken
Sluit dit zoekvak.

OP-Oost: ingrijpende aanpassingen Grote R&D samenwerkingsprojecten

Home » OP-Oost: ingrijpende aanpassingen Grote R&D samenwerkingsprojecten

OP-Oost: ingrijpende aanpassingen Grote R&D samenwerkingsprojecten

NIEUWS – De Managementautoriteit Oost-Nederland meldt dat het onderdeel Grote R&D-projecten (3.3) van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2017 flink wordt gewijzigd.

Zoals eerder aangekondigd is het beschikbare budget voor Grote R&D-projecten: Algemene Innovatie verhoogd en wordt de openstellingstermijn aangepast. Ook komt er een extra openstelling voor Grote R&D-projecten: Koolstofarme Innovatie in Gelderland. Voor beide openstellingen wordt daarnaast de verdeelsystematiek gewijzigd van tender naar first come first serve.

Verdeelsystematiek
Voor de komende openstellingen Grote R&D samenwerkingsprojecten wordt afgestapt van de tendersystematiek. De subsidieaanvragen worden vanaf nu beoordeeld volgens de first come, first serve systematiek. Dit betekent dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld. Is een ingediende aanvraag onvolledig, dan is het mogelijk de ontbrekende informatie aan te vullen. Een aanvraag moet op basis van de beoordelingscriteria nog steeds wel minimaal 70 punten scoren om voor subsidie in aanmerking te komen.

Nieuwe openstellingsdata
Naar aanleiding van de wijziging van de verdeelsystematiek wordt de openstelling voor Grote R&D samenwerkingsprojecten: Algemene Innovatie verschoven naar 3 oktober 2017 tot en met 28 februari 2018. De extra openstelling voor Grote R&D samenwerkingsprojecten: Koolstofarme Innovatie in Gelderland loopt van 7 november 2017 tot en met 28 februari 2018.

Beschikbaar budget
Het budget voor Grote R&D-samenwerkingsprojecten: Algemene Innovatie wordt tevens met € 5,3 miljoen verhoogd naar € 14,8 miljoen. Daarnaast komt er een budget van € 3,2 miljoen beschikbaar voor Grote R&D-samenwerkingsprojecten op het gebied van Koolstofarme Innovatie in Gelderland.