Search
Close this search box.

NWO-oproep Complexiteitsonderzoek rond de Covid-19 crisis

Home » NWO-oproep Complexiteitsonderzoek rond de Covid-19 crisis

NWO-oproep Complexiteitsonderzoek rond de Covid-19 crisis

NWO heeft de oproep ‘Complexiteitsonderzoek rond de Covid-19 crisis’ gepubliceerd. Deze oproep focust zich op de werking van separate maar gekoppelde complexe systemen: de nationale crisisorganisatie enerzijds en het decentrale systeem van bijvoorbeeld de veiligheidsregio’s en/of medische instanties anderzijds.
 
Speciale aandacht wordt gevraagd voor de dynamische werking: hoe de systemen elkaar beïnvloeden zodat mogelijk nieuwe evenwichten en verhoudingen ontstaan die kunnen leiden tot andere interventiemogelijkheden. Voor het bepalen van de (effectiviteit van) interventies moet minimaal ook rekening gehouden worden met de bestaande of te bevorderen veerkracht en/of het adaptatievermogen van een dominant subsysteem in deze crisis, namelijk het zorgsysteem.

Aanvragen kunnen worden ingediend door hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare aanstelling als zij in dienst zijn een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut én een dienstverband (aanstellingsduur) hebben voor minimaal de looptijd van het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Personeel met een 0-uren aanstelling is uitgesloten als (mede)aanvrager.

Per projectvoorstel kan minimaal € 700.000 en maximaal € 720.000 worden aangevraagd (dit is tevens het beschikbare budget). Er kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van de volgende typen kosten (modules): personele kosten (Postdoc; Vervanging), materiële kosten, kennisbenutting, internationalisering en money follows cooperation. De totale looptijd van een project is minimaal één jaar en niet langer dan twee jaar.

De deadline voor het indienen van aanvragen is 26 januari 2021, 14.00 uur.
 
Zie voor meer informatie: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/complexiteitsonderzoek-rond-de-covid-19-crisis/complexiteitsonderzoek-rond-de-covid-19-crisis.html