Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe Gelderse regeling voor ondersteuning mkb en onderwijs na COVID-19 crisis

Home » Nieuwe Gelderse regeling voor ondersteuning mkb en onderwijs na COVID-19 crisis

Nieuwe Gelderse regeling voor ondersteuning mkb en onderwijs na COVID-19 crisis

De provincie Gelderland heeft de Regels ruimte voor Gelderland 2016 (RUIMTEGLD) aangepast. Concreet betreft de wijziging de invoering van de nieuwe regeling SMART COVID-19 binnen hoofdstuk 6 van de Regels ruimte voor Gelderland 2016, oftewel de Regels regionale economie (REECOGLD). Daarnaast is het subsidieplafond voor de regeling ‘Sociale initiatieven COVID-19’ verhoogd.

SMART COVID-19

Op basis van de regeling SMART COVID-19 kan subsidie worden verstrekt voor voorbereiding en uitvoering van een SMART-aanvalsplan. Dit is een omschrijving van voorgenomen investeringen van de aanvrager op het gebied van sociale innovatie, medewerkersgerichte opleidingen, anders werken en leren, revitalisering van de omzet of vraaguitval en het tegengaan van negatieve effecten voor medewerkers.

In aanmerking komen mkb-ondernemingen en onderwijsinstellingen.

Subsidie wordt slechts verstrekt indien in de aanvraag voldoende gemotiveerd is:

  • dat de aanvraag bijdraagt aan het herstel van de omzet of vraaguitval;
  • dat de aanvraag bijdraagt aan het herstel van de negatieve consequenties voor de medewerkers van de aanvrager; en
  • hoe de kennis en bevindingen van aanvrager worden gedeeld.

De subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 24.999. Het subsidieplafond voor 2020 is vastgesteld op € 1,5 miljoen.

Sociale initiatieven COVID-19

Het subsidieplafond voor Sociale initiatieven COVID-19, onderdeel van de Regels duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer (DURUWAGLD), is verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen.