Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nederland ‘runner-up’ binnen Eurostars. Helpt u mee aan een koppositie?

Home » Nederland ‘runner-up’ binnen Eurostars. Helpt u mee aan een koppositie?

Nederland ‘runner-up’ binnen Eurostars. Helpt u mee aan een koppositie?

BLOG – Nederland doet het steeds beter binnen het Europese Eurostars-programma. Deze week werd de uitslag van de zevende zogenaamde ‘cut-off’ bekendgemaakt. Van de 119 projecten die werden geselecteerd, zijn er maar liefst 32 met Nederlandse inbreng. Omdat aan sommige van deze projecten meerdere Nederlandse partijen deelnemen, ligt het aantal Nederlandse Eurostars-deelnemers zelfs op 47. Hiermee staan we op plek twee, want alleen Duitsland deed het beter. Onze oosterburen zijn namelijk met 59 deelnemers betrokken bij 39 gehonoreerde projecten.

Wellicht denkt u: ‘zo’n Europese regeling, daar komt mijn project vast niet voor in aanmerking’. Het klopt dat het, zelfs voor zeer goede projecten, vaak lastig is Europese subsidie te bemachtigen. De aanvraagprocedures zijn lastig en het slagingspercentage is vaak zeer klein. Maar Eurostars vormt hierop een positieve uitzondering. Eurostars is namelijk een stuk minder complex dan veel andere Europese subsidies en kent een relatief korte doorlooptijd. Bovendien heeft het programma een, voor Europese begrippen, relatief hoge slagingskans. Voor de vorige (zesde) ronde, was dit zo’n 30%. Welke projecten komen in aanmerking? 

Aansprekende projecten
Het is zeker niet zo dat de innovaties die met Eurostars-subsidie ondersteund worden onderdoen voor projecten die worden gehonoreerd binnen andere ‘zwaardere’ Europese programma’s. Ook Eurostars zoekt aansprekende projecten. Een goed voorbeeld daarvan is het project Epileth, een samenwerking tussen ORYZON Genomics (Spanje) en de Universiteit van Manchester (UK). Aanleiding voor deze samenwerking was een gelukkige samenloop van omstandigheden. In 2012 werd in Manchester ontdekt dat het enzym LSD1 een rol speelt bij het ontstaan van een specifieke vorm van leukemie. Intussen was het bedrijf ORYZON bezig met de ontwikkeling van een medicijn dat zich specifiek richtte op ditzelfde enzym. Niet om kanker te bestrijden, maar ziekten als Alzheimer en dementie. De Eurostars-subsidie opende de mogelijkheid om klinisch onderzoek te starten naar de effectiviteit van het medicijn bij de bestrijding van leukemie. En dat bleek effectief!

Natuurlijk maken iets minder hoogdravende projecten ook kans op Eurostars, maar uw project moet wel een verandering teweeg brengen in de markt of de samenleving. Een extra reden waarom we trots kunnen zijn op de prima positie die Nederland inneemt in de succeslijst van Eurostars.

Eurostars, Iets voor u?
Het programma stimuleert Europees ondernemerschap door de ondersteuning van internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O) die worden geleid door mkb-bedrijven. Het programma, waaraan 36 landen deelnemen, bundelt de nationale programma’s ter ondersteuning van het O&O uitvoerende mkb, zodat de beschikbare gelden beter en efficiënter kunnen worden ingezet. Deze subsidie kan oplopen tot 50% van de subsidiabele kosten.

Aan welke basisvoorwaarden moet uw project, naast dat het dus wel een prestigeproject moet zijn, voldoen om in aanmerking te komen voor Eurostars?

  • U geeft leiding of neemt deel aan een internationaal O&O project
  • Het project is marktgericht
  • Aan het project nemen partners deel uit minimaal twee verschillende landen
  • Deelname van een onderzoeksinstelling is een pre.

Aanvragen in het kader van de huidige, achtste aanvraagperiode, kunnen worden ingediend tot 14 september van dit jaar.

Ignite Group heeft uitgebreide ervaring met Eurostars en ondersteunt u graag. Neem eens geheel vrijblijvend contact met ons op om uw eventuele Eurostars-project te bespreken. Wij kunnen een goede inschatting maken van uw kansen binnen deze subsidie.

Roel de Vrind, Research Manager Vindsubsidies