Search
Close this search box.

Groeifaciliteit vanwege coronaproblematiek met één jaar verlengd

Home » Groeifaciliteit vanwege coronaproblematiek met één jaar verlengd

Groeifaciliteit vanwege coronaproblematiek met één jaar verlengd

De Groeifaciliteit (GROEI), die ervoor moet zorgen dat ondernemingen voor de financiering van snelle groei dan wel bedrijfsovername minder moeite hebben met het aantrekken van risicokapitaal, is vanwege de coronaproblematiek met één jaar verlengd tot 1 juli 2021.
De faciliteit zou oorspronkelijk per 1 juli 2020 sluiten omdat Invest-NL (INVESTNL) in deze vorm van financiering moet gaan voorzien. In verband met de coronaproblematiek heeft het kabinet nu dus echter besloten om de faciliteit één jaar te verlengen. Dit is nodig om het mkb tijdens de coronacrisis te blijven helpen met het aantrekken van financiering, zo meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).Het besluit tot verlenging is overigens nog niet officieel gepubliceerd.

Over de faciliteit

De Groeifaciliteit is bedoeld voor ondernemingen die risicodragend kapitaal willen aantrekken bij banken, participatiemaatschappijen, family offices of professionele informal investors. Daarnaast is de faciliteit bedoeld voor financiers die een staatsgarantie willen op het verstrekken van risicodragende financieringen aan ondernemers.
Ondernemers kunnen zich voor financiering met overheidsgarantie melden bij de deelnemende banken en participatiemaatschappijen. Financiers kunnen hun garantieaanvraag tot en met 15 juni 2021 indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).Zie ook: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/groeifaciliteit