Zoeken
Sluit dit zoekvak.

EU zet in op meer budget voor onderzoek in 2018

Home » EU zet in op meer budget voor onderzoek in 2018

EU zet in op meer budget voor onderzoek in 2018

NIEUWS – Gisteren berichtten we nog dat het nieuwe Europese kaderprogramma voor Onderzoek 2021-2027 (het negende kaderprogramma) waarschijnlijk niet op tijd van start zal kunnen gaan. Daarentegen zijn de huidige onderzoeksprogramma’s nog goed op stoom. De Europese Commissie wil volgend jaar zelfs extra gas geven, en flink meer budget reserveren voor Horizon 2020 en Erasmus+.

Dit blijkt uit de ontwerpbegroting voor 2018, die onlangs is gepresenteerd. Als het aan de Commissie ligt zal er in 2018 in totaal € 11 miljard beschikbaar komen voor Horizon 2020 (een stijging van circa 7%) en € 2 miljard voor Erasmus+ (een stijging van 9,5%). Daarnaast is er € 90 miljoen gereserveerd voor het nieuwe Europese Defensiefonds.
De nu gepubliceerde ontwerpbegroting vormt het startpunt voor de onderhandelingen die moeten leiden tot de vaststelling van het definitieve budget. Op 20 november 2017 moet de knoop zijn doorgehakt. Hoewel de genoemde budgetverhogingen al zijn opgenomen in het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020, en dus niet nieuw zijn, is het toch nog even afwachten of deze onderhandelingen soepel verlopen, het blijft natuurlijk wel Europa.

Als alles volgens plan verloopt, is er in ieder geval een flink budget voor onderzoek beschikbaar in 2018. Hoe dat in de toekomst zal zijn blijft nog ongewis.

Voor wie zin heeft, de ontwerpbegroting (Engels) is hier te vinden: http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2018/statement-of-estimates-of-the-european-commission.pdf