Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beperkte vermogenstoets TOZO definitief uitgesteld tot 1 april 2021

Home » Beperkte vermogenstoets TOZO definitief uitgesteld tot 1 april 2021

Beperkte vermogenstoets TOZO definitief uitgesteld tot 1 april 2021

Er is een wijziging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) gepubliceerd waarmee de invoering van de beperkte vermogenstoets wordt uitgesteld tot 1 april 2021. Dit uitstel werd eerder albekendgemaakt.
 
Recent is de TOZO verlengd tot 1 juli 2021 en is een beperkte vermogenstoets ingevoerd. Met de nu gepubliceerde wijziging wordt de invoering van de beperkte vermogenstoets met terugwerkende kracht per 1 oktober 2020 uitgesteld tot 1 april 2021.

Concreet is vastgelegd dat bij aanvragen die zien op het tijdvak oktober 2020 tot en met maart 2021, het vermogen van de zelfstandige niet in aanmerking wordt genomen bij het beoordelen van het recht op algemene bijstand.

Praktisch effect is dat er naast Tozo 1 (maart 2020 tot en met juni 2020) en Tozo 2 (juli 2020 tot en met september 2020) een Tozo 3 en Tozo 4 worden gecreëerd. Onder Tozo 3 kunnen zelfstandig ondernemers algemene bijstand aanvragen voor de kalendermaanden oktober 2020 tot en met maart 2021, dus voor maximaal zes maanden, waarbij het vermogen buiten beschouwing blijft. Met ingang van 1 april 2021 bestaat de mogelijkheid om onder toepassing van de beperkte vermogenstoets een nieuwe aanvraag voor algemene bijstand in te dienen voor nog eens drie maanden, namelijk voor de kalendermaanden april 2021 tot en met juni 2021.