Zoeken
Sluit dit zoekvak.

NWO neemt maatregelen naar aanleiding van coronavirus

Home » NWO neemt maatregelen naar aanleiding van coronavirus

NWO neemt maatregelen naar aanleiding van coronavirus

NWO heeft naar aanleiding van het coronavirus een richtlijn opgesteld om duidelijkheid te geven aan indieners met betrekking tot beslissingen over het doorgaan of uitstellen van het primaire proces.

Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen lopende en aankomende rondes. Voor complexe instrumenten zijn er enkele uitzonderingen.

Twee uitgangspunten van belang

Voor beslissingen over doorgaan of uitstellen van het primaire proces zijn twee uitgangspunten van belang. In de eerste plaats dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen. Veel mensen die aanvragen willen indienen, hebben nu te maken met andere werkzaamheden of omstandigheden. In de tweede plaats is het belangrijk dat NWO bij het beoordelen vertrouwen heeft dat dit correct gebeurt. Dat betekent bijvoorbeeld een zorgvuldig samengestelde commissie met een voldoende diversiteit in expertises.
Door de uitbraak van het coronavirus is niet altijd aan beide uitgangspunten te voldoen en dus kunnen niet alle geplande activiteiten in het primaire proces van NWO doorgang vinden. Om helder, transparant en eenduidig op te treden, niet voor elk instrument een aparte afweging te maken en duidelijkheid aan de indieners te geven is één richtlijn opgesteld voor alle instrumenten.De richtlijn gaat uit van de informatie die tot op heden bekend is, en dat de geldende maatregelen (met betrekking tot sluitingen van openbare gelegenheden en aanbevelingen met betrekking tot het minimaliseren van persoonlijk contact) op 6 april 2020 komen te vervallen. Wanneer de maatregelen worden verlengd, zal deze richtlijn worden herzien.

Richtlijn lopende rondes

Onder lopende rondes verstaat NWO rondes waarvan de eerste deadline al is geweest (vooraanmelding of volledige aanvraag). Voor die rondes geldt:

 • rondes waarbij géén interactie met aanvragers meer is vereist, vinden doorgang volgens planning;
 • commissievergaderingen worden via teleconference georganiseerd;
 • interviews die vóór 1 mei 2020 zijn gepland, worden uitgesteld. Omdat het onzeker is dat de maatregelen worden opgeschort na 6 april 2020, worden interviews in de rest van april ook uitgesteld. Om onzekerheid voor aanvragers te beperken, wordt ernaar gestreefd de interviews zo snel als mogelijk te laten plaatsvinden;
 • voor schriftelijke interactie met aanvragers in lopende rondes worden de deadlines verruimd, omdat de huidige situatie ze mogelijk kan hinderen in het schrijven van een aanvraag:
  • voor weerwoorden wordt de termijn verdubbeld;
  • voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de deadline met een maand uitgesteld.

Richtlijn aankomende rondes 

Onder aankomende rondes verstaat NWO rondes waarvoor nog geen deadlines zijn gepasseerd. Voor die rondes geldt:

 • de gehele planning van de ronde wordt met een maand uitgesteld;
 • NWO maakt vóór 6 april 2020 (of later als die datum verschuift) de herziene planning van de ronde bekend;
 • wanneer de deadline zo dicht bij is dat mensen hun aanvraag al ingediend hebben (dat kan het geval zijn bij rondes met vooraanmeldingen, zoals de Vici), kan die aanvraag ingetrokken en heringediend worden.

Complexe instrumenten 

Onder complexe instrumenten verstaat NWO instrumenten waarvoor een consortium gevormd moet worden en/of instrumenten waar cofinanciering voor nodig is. Deze rondes, lopend of aankomend, worden volledig gepauzeerd en weer hervat één maand na opschorting van de landelijke maatregelen. De coronamaatregelen kunnen interactie met consortiumpartners ernstig bemoeilijken voor aanvragers.

Vervolg

In de loop van deze week zal NWO voor alle uitstaande calls specificeren wat bovenstaande maatregelen precies betekenen. Deadlines voor indiening van administratie van lopende projecten (bijvoorbeeld tussen- en eindrapportages) worden met drie maanden uitgesteld. Deze krijgen nu minder prioriteit. Nog steeds geldt dat projecten niet van start kunnen gaan zonder aanleveren van de benodigde startdocumentatie.Het is in dit stadium onmogelijk om te overzien welke gevolgen dit noodgedwongen uitstel op de langere termijn gaat hebben. Het zal in sommige gevallen onvermijdelijk blijken om opnieuw deadlines of andere elementen van het aanvraagproces te verschuiven of aan te passen.

Meer informatie: 

Zie voor meer informatie: https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2020/03/nwo-stelt-richtlijn-uitstel-primair-proces-op.html