Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Twee mkb’ers openen fieldlab voor waterstof technologieën maritieme sector

Home » Twee mkb’ers openen fieldlab voor waterstof technologieën maritieme sector

HEAT.Lab richt zich primair op waterstoftechnologie en ambieert de eerste maritiem gekeurde waterstofcel te ontwikkelen. Daarnaast wordt er gewerkt aan de (door)ontwikkeling en het testen van andere duurzame technieken.

Toenemende vraag

De twee innovatieve bedrijven zijn beide fabrikanten van scheepsmotoren en reageren op de vraag naar verduurzaming in de maritieme sector. Het fieldlab is dan ook een antwoord op de klimaatdoelstelling waarbij binnen tien jaar 30% minder broeikasgas-uitstoot gerealiseerd dient te worden, terwijl de energievraag toeneemt. Het lab zal de zero-emissie technologieën in de sector helpen versnellen.

Leerkrachtige samenwerking

Om het fieldlab tot een succes te brengen, wordt eigen kennis en ervaring gecombineerd met kennis binnen instellingen en het onderwijs. De Universiteit Twente, het ROC Da Vinci College en de Duurzaamheidsfabriek zijn strategische partners in het HEAT.Lab. Onder andere deze partijen én consultant Frank-André Becker waren aanwezig tijdens de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

waterstof

Aanwezigen tijdens de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst op woensdag 6 november.