Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Demissionair kabinet: subsidies in de ijskast?

Home » Demissionair kabinet: subsidies in de ijskast?

Demissionair kabinet: subsidies in de ijskast?

BLOG – Het kabinet-Rutte II is al enige tijd demissionair, en gezien de lastige kabinetsformatie kan dat best nog even zo blijven. Demissionair betekent dat het kabinet bevoegd is om te regeren, maar in de praktijk alleen de lopende zaken behandelt. Politiek gevoelige onderwerpen komen niet meer aan de orde totdat er een nieuw kabinet is. Ook voor subsidies heeft dit gevolgen. Zo heeft u vast al gemerkt dat het aantal nieuwsberichten met betrekking tot nationale regelingen de laatste tijd een stuk minder is dan gebruikelijk. Voor sommige regelingen lijkt de demissionaire status van het kabinet echter geen gevolgen te hebben. Een recent voorbeeld is het besluit om voor de periode 2017 tot en met 2020 € 160 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Hoe zit dat nu eigenlijk? Wat mag het kabinet wel, en wat mag het kabinet niet besluiten?
Dit antwoord komt van de Kamercommissies. Deze hebben vastgesteld welke onderwerpen ‘controversieel’ zijn verklaard. Dit zijn onderwerpen die min of meer in de ijskast zijn gezet. De totale lijst van controversiële onderwerpen bestaat uit maar liefst 250 onderwerpen. Op de lijst staan bijvoorbeeld het wetsvoorstel waarmee criminele Antillianen teruggestuurd kunnen worden en het wetsvoorstel ‘scheiden zonder rechter’. Let wel: het is mogelijk dat de Kamer op den duur toch wil debatteren over controversieel verklaarde onderwerpen, bijvoorbeeld vanwege de tijdsdruk.Voor veel subsidieregelingen is het dan ook ‘business as usual’, aangezien deze niet zijn aangemerkt als controversiële onderwerpen. Wel is het wachten op diverse wijzigingen in regelgeving en eventuele nieuwe regelingen. Enkele daarvan hebben te maken met onderwerpen die wel op de lijst van 250 zijn opgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven, de meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014-2020 en het eindrapport van de evaluatie van de MIT-regeling. Ook de analyse met betrekking tot het bereiken van de 2,5%-doelstelling voor R&D en het centraler stellen van maatschappelijke uitdagingen in het topsectorenbeleid staan voorlopig in de wacht, en de oprichting van een Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling (Invest-NL) zal ook moeten wachten op een volgend kabinet.

Klik hier voor de volledige lijst met controversiële onderwerpen.

Andere oplossingen en alternatieve financieringen
Voor ondernemers en organisaties die bezig zijn met investeringen en projecten kan het lastig zijn om in onzekerheid te zitten. Ondernemers die met deze onzekerheid kampen of die in afwachting zijn van bijvoorbeeld Invest-NL, kunnen contact opnemen met Vindsubsidies. Wellicht zijn er op korte termijn andere oplossingen en alternatieve financieringen te vinden.

Roel de Vrind, Research Manager Vindsubsidies