Zoeken
Sluit dit zoekvak.

De Discounted Cash Flow Methode

Home » De Discounted Cash Flow Methode

dcf waardering analyse

  • De omzet start op €208m in jaar 1 en groeit met 4% per jaar (en 2% eeuwigdurend) tot een eindwaarde van €248m.
  • De omzet minus de inkoopwaarde van de omzet (60%) en operationele kosten (25%) is de EBIT-marge en komt uit op 15%.
  • De EBIT minus belastingen geeft ons de netto operationele winst na belastingen.
  • De netto operationele winst na belastingen plus afschrijvingen en minus de verandering in werkkapitaal geeft ons de operationele cash flow na belastingen. Deze verandering in werkkapitaal is 25% van de groei in omzet van Jaar 1 naar Jaar 2, Jaar 2 naar Jaar 3, enzovoorts.
  • Operationele cash flow na belastingen minus extra kapitaaluitgaven geeft ons de jaarlijkse vrije kasstromen. Dit is de kasstroom die we gaan gebruiken.
  • Om de eindwaarde (EW) te berekenen nemen we de vrije kasstroom jaar 6 van €24m en delen deze door de discount rate van 10% minus de eeuwigdurende groeivoet van 2%. We delen €24m door 8% en komen op een eindwaarde van €301m.
  • De huidige waarde van de kasstromen wordt berekend door de vrije kasstromen te verdisconteren naar Jaar 0 tegen de discount rate van 10%. Let op het aantal jaren; jaar 1 is 19/(1,10^1) en jaar 5 is 24/(1,10^5).
  • De huidige waarden van de kasstromen lopen van €17m in Jaar 1 tot €170m in Jaar 6.
  • Als we deze bij elkaar optellen komen we op een bedrijfswaarde van €247m.

Mocht je als investeerder overwegen om dit bedrijf te kopen en je hebt vertrouwen in je aannames en de analyse, dan ben je bereid om dit bedrijf te kopen voor een prijs lager dan €264m. Wanneer de ondernemer (verkoper) een prijs verlangt van €220m zal het een ‘buy’ zijn volgens de discounted cash flow methode. Wil de ondernemer €330m voor het bedrijf? Dan wordt het heel stevig onderhandelen, of op zoek gaan naar een nieuwe deal.